от

от
част.
1) вказ. Указує на кого-, що-небудь на близькій відстані (часто супроводжується жестом); ось. || Указує на предмет, що його кому-небудь передають або пропонують.
2) вказ. Уживається в описах, розповідях для вказування на який-небудь факт, подію, явище і т. ін., на послідовність їх перебігу в часі тощо (часто з повторенням). || Уживається перед логічно наголошуваними словами для підсилення, вирізнення їх. || Уживається для вирізнення як типового окремого предмета, факту, події, явища і т. ін. у знач. наприклад. || Уживається в порівняльних зворотах, зіставленнях як от, от як, от ніби, от мов та ін.
3) підсил. Уживається при займенниках для підсилення їхнього змісту або для зосередження уваги на дальшому повідомленні.
4) вказ. Уживається для уточнення, конкретизації різних обставин дії. || Уживається для вираження раптовості, несподіваності якої-небудь дії у знач. раптом, несподівано. || Уживається при повідомленні про що-небудь сподіване, довгоочікуване у знач. нарешті.
5) вказ. Уживається для підведення підсумку до сказаного. || У сполученні з так уживається для висловлення категоричного висновку про що-небудь. || Указує на який-небудь наслідок. || Указує на несподіваний поворот якої-небудь дії, ситуації і т. ін.
6) вказ. Уживається для вказування на яку-небудь суперечливу ситуацію, при протиставленні.
7) підсил. Уживається з дієсловами наказового способу для висловлення спонукання, заохочення до чого-небудь, для пом'якшення наказу, щоб привернути увагу співрозмовника і т. ін. || Уживається з дієсловами умовного способу для висловлення якого-небудь бажання. || Уживається для висловлення перестороги, погрози, докору, попередження і т. ін. || Уживається для висловлення якої-небудь обіцянки, якогось передбачення і т. ін.
8) підсил. Уживається у вигукових реченнях для підсилення їхньої емоційної забарвленості (для висловлення захоплення, подиву, іронії, невдоволення і т. ін.).
9) Уживається в значенні вставного слова.
10) Уживається в значенні результативного сполучника.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Синонимы:

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»